DAVIDS BEDSTE (‘BEST OF DAVID’)

Det poetiske Bureaus Forlag 2016

Fra indledningen (for an introductory extract in English, see immediately below)

139 er med blandt disse bedste, fordi den rummer indgangen til det universelle i jødedommen, og fordi tiden råber på en kvalificeret diskussion af lederskabet. 23 er på sin vis diskvalificeret, fordi den altid høres til anglikanske begravelser – men den er her, fordi jeg har kendt dens rytme før jeg kendte resten. Desuden rummer den afslutningen på enhver ortodoks gudstjeneste og på adskillige fester.

’What would this be if someone was to write it from scratch?’ That was me asking about Psalms in the UK King James Version. The friend whose flat I was in immediately rendered it ‘David’s Greatest Hits’. That is precisely what it could not be. Between 1986 and 2011-12 the question just sat there. ‘You must have done something right’, said a Copenhagen rabbi, when a neo Christian, fresh out of some sort of confinement, looked in vain for her favourites.

Omslag af Mikkel Pape / Cover by Mikkel Pape

SNART FALDER DUGGEN / DER VAR BESTEMT FOR REGNSKOVEN / OGSÅ I ØRKENEN

SELV FRA ET TRIN NED / KOMMER FØLELSEN AF / AT ALLE JEG KENDER OG HAR KENDT / ER MED MIG PÅ PLADSEN

Sådan kan man lægge sig efter hebraisk digtning og samtidig bevare sit nutidige udtryk.

Fire anmeldelser / Four reviews
For English, see below (The official …)

Bibliotekernes lektør leverede en lidet gennemtænkt udtalelse, men på Bogblogger hed det: ”Jeg skyr religiøs litteratur og kunst, så Pedersens poesi var lidt af et chok for mig. Samlingen er en humanitær opsang gennemsyret af håb. Et håb rodfæstet i kærligheden.”

Og under overskriften ’Hjerteløshedens flyttekasse’ skrev Den smalle Bog:
”Efter 2. Verdenskrig glemmer vi, hvor stor en del af den kritiske tanke, den poetiske kaossøgen, der kendetegner det bedste af, hvad vores kultur kan frembringe, rent faktisk stammer fra det jødiske, Dylan, Marx, (Louis B.) Mayer omfl.” … Samlingen igennem improviseres der over udtryksformer, talemåder og magt- og kærlighedsperspektiver fra Salmernes Bog, som man f. eks. kender igen i vendinger som ”Hvor længe endnu …” (Den samme figur er anvendt af Dylan i ’Blowing In The Wind’, og mange steder af U2) … [Digteren] (gen)introducerer både det kritiske jeg og det eksistentielt undrende jeg.”

”En fin lille bog. Det er dejligt at nogen vil arbejde med de gamle tekster.”

Afdøde rabbiner emeritus Bent Melchior under Talmudtime
” … fine poetiske og samfundskritiske, helt vildt moderne strofer, men digtsamlingen er traditionel i en konkret og ægte betydning – som hos Zephania Kameeta (Namibia) glemmes det evigt universelle ikke.”
Merete Næsbye Christensen, Udsyn nr. 1, maj 2017. Udsyn udgives af New Outlook, den dansk-jødiske fredsbevægelse.

The official statement by the Lecteur for all Danish public libraries was a case of anti-Jewish flippancy but Viola Frøjk of the BogBlogger had a shock of the pleasant kind in that she was nowhere confronted with sin and guilt but, instead, was given what one might call a humanistic service check. And writer, editor and theologian Jakob Brønnum of Den smalle Bog reminds readers that post-WWII and what led up to it, history writing has been a somewhat different animal. “The improvised words of Pedersen’s Ps. 27, to take one example, stray wide off ‘Show me Your way, oh Lord / and lead me on a level path / because of my watchful foes’ of the original (JPS Version) but metaphorically the texts share a solid nucleus.”

“A fine little book. It is great to see someone work with the old texts.”

Rabbi emeritus Bent Melchior, recently deceased, during his weekly Gemara Shiur (1963-2019)

Merete Næsbye Christensen in Udsyn (www.newoutlook.dk) for May 1, 2017 compares the work to that of Namibian poet Zephania Kameeta (in Danish 1988) … “Read it bit by bit, and enjoy its blend of universal humanism and mind-blowing modernity.”

Rabbi emeritus Bent Melchior, recently deceased, during his weekly Gemara Shiur (1963-2019)

The David poems too, are googlatable but interested translators might consider triangulating between text, translator and author.

Kontakt / Contact

emp@e-box.dk or
moses@midrash.dk
for more info,
and the publisher, Det Poetiske Bureaus Forlag,
info@detpoetiskebureau.dk
to purchase Davids bedste